Ta strona jest obsługiwana przez naszyjnik z pereł . W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do naszyjnik z pereł . naszyjnik z pereł oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując cokolwiek od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym wszelkich dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądającymi, sprzedającymi, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. Z najnowszą wersją warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.
Nasz sklep jest hostowany przez firmę Hostinger Inc., która zapewnia nam platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

SEKCJA 1 – WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu i nie może, korzystając z usługi, naruszać żadnych praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Jakiekolwiek naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części usługi, korzystania z usługi lub dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie służą wyłącznie wygodzie i nie mają na celu ograniczenia lub innego wpływu na niniejsze warunki.

SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej witryny jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinna być wykorzystywana jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, bardziej dokładnymi, kompletnymi lub aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik korzysta z materiałów zamieszczonych na tej stronie na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Takie informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 – USŁUGI I ZMIANY CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usługi.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlić jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na ekranie komputera będą dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty produktów lub usług złożone na tej stronie są nieważne tam, gdzie są zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą mieć zastosowanie do zamówień złożonych przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień wykorzystujących ten sam adres rozliczeniowy i/lub adres wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pośrednictwem adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.
Użytkownik zgadza się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje dotyczące zakupów i konta w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery i daty ważności kart kredytowych, abyśmy mogli przetwarzać transakcje i kontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy i na które nie mamy wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do tych narzędzi na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zatwierdzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Użytkownik korzysta z opcjonalnych narzędzi oferowanych w Witrynie wyłącznie na własne ryzyko i musi upewnić się, że zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia te są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 – POWIĄZANIA ZE STRONAMI TRZECIMI

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Łącza stron trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w związku z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji przeprowadzanych w związku ze stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że są one zrozumiałe przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do odpowiednich stron trzecich.

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli, na naszą prośbę, użytkownik prześle nam określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursów) lub jeśli, bez naszej prośby, prześle nam kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie „Opinie”), użytkownik zgadza się, że możemy, w dowolnym czasie i bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i wykorzystywać w dowolny sposób, w dowolnych mediach, przesłane nam Opinie. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy, (2) do wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za jakiekolwiek komentarze ani (3) do odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.
Możemy, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki użytkowania.
Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, reklamy ani żadnych innych praw osobistych lub majątkowych. Użytkownik zgadza się również, że jego komentarze nie będą zawierać żadnych zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam ani wprowadzać w błąd nas lub innych co do pochodzenia swoich komentarzy.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez użytkownika lub osoby trzecie.

ARTYKUŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce poufności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności,

ARTYKUŁ 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami informacje na naszej stronie lub w Serwisie mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie są niedokładne, w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna data aktualizacji lub odświeżenia określona w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie będzie uznawana za wskazującą, że jakiekolwiek informacje zawarte w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, użytkownikowi zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości:
(a) w celach niezgodnych z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, prawa lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, wykorzystywać, obrażać, ranić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przesyłać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
(g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystywany w sposób negatywnie wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu spamowania, phishingu, pharmingu, podszywania się, spideringu, crawlingu lub scrappingu; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z zabronionych zastosowań.

ARTYKUŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że możemy od czasu do czasu wycofać usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej) dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.
W żadnym wypadku naszyjnik z pereł, jej dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utracone dane, koszty wymiany lub inne podobne szkody, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z usługi lub jakiegokolwiek produktu uzyskanego za pośrednictwem usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z błędów lub pominięć w treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) wyświetlanej, przesyłanej lub udostępnianej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości ich wystąpienia.
Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 – ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić naszyjnik z pereł oraz naszych rodziców, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców naszych stażystów i pracowników, z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których są one włączone przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 – ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ARTYKUŁ 16 – ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki świadczenia usług będą obowiązywać do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.
Jeśli uznamy, że użytkownik narusza lub podejrzewamy, że narusza którykolwiek z warunków lub postanowień niniejszych warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i / lub możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części) w wyniku tego.

SEKCJA 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady operacyjne lub reguły opublikowane przez nas na tej stronie lub odnoszące się do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszystkie wcześniejsze wersje Warunków użytkowania).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony, która je opracowała.

ARTYKUŁ 18 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy usługi na rzecz użytkownika, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i zgodnie z nim będą interpretowane.

ARTYKUŁ 19 – ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Użytkownik może zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej witryny internetowej lub usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 – INFORMACJE PRAWNE

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez : EM GROUP LLC, 30 N Gould St Ste R Sheridan, WY 82801
E-mail: contact@naszyjnik-z- pereł.shop
Telefon: +13239823795

Shopping Cart
Scroll to Top